Adnoddau

Nod ein hadnoddau yw tynnu sylw at natur amlieithyddol ein cymunedau lleol a byd-eang. Gan ddilyn egwyddorion y Cwricwlwm i Gymru, rydyn ni’n dangos bod ieithoedd ym mhobman ac yn cysylltu gyda phob maes pwnc. Mae ein hymagwedd a ysgogir gan chwilfrydedd yn caniatáu i ddysgwyr i archwilio drostynt eu hunain, naill ai yn y dosbarth  neu gartref. Mae ein hadnoddau i gyd ar gael am ddim trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Cyfnod Allweddol 3

Mae ein hadnoddau CA3 yn archwilio amrywiaeth o ieithoedd a diwylliannau ledled y byd.

Cymraeg
Saesneg

Cyfnod Allweddol 4

Ffocws ein hadnoddau CA4 yw gwledydd a chymunedau Ffrangeg-, Sbaeneg- ac Almaeneg-eu hiaith.

Cymraeg
Saesneg

Ôl-16

Mae ein hadnoddau ôl-16 yn help dysgwyr i archwilio holl bosibiliadau dysgu gradd ieithoedd yn y brifysgol.

Cymraeg
Saesneg

Dysgu o adref

Gellir cwblhau’r holl adnoddau yn annibynnol adref.

Cymraeg
Saesneg