Cyfnod Allweddol 3

Mae ein hadnoddau CA3 yn annog dysgwyr i archwilio’r byd trwy amrywiaeth o ieithoedd a diwylliannau. Mae ein hymagwedd a ysgogir gan chwilfrydedd, yn helpu pob dysgwr i ddarganfod ei chymhelliant cynhenid i ddysgu ieithoedd. Does dim angen profiad o unrhyw iaith er mwyn archwilio ein hadnoddau, ein nod yw rhoi blas ar amrywiaeth o ieithoedd newydd a chyffrous i’w darganfod. Mae ein hadnoddau i gyd ar gael am ddim trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Saesneg

Cyfnod Allweddol 3

Mae ein hadnoddau CA3 yn annog dysgwyr i archwilio’r byd trwy amrywiaeth o ieithoedd a diwylliannau. Mae ein hymagwedd a ysgogir gan chwilfrydedd, yn helpu pob dysgwr i ddarganfod ei chymhelliant cynhenid i ddysgu ieithoedd. Does dim angen profiad o unrhyw iaith er mwyn archwilio ein hadnoddau, ein nod yw rhoi blas ar amrywiaeth o ieithoedd newydd a chyffrous i’w darganfod. Mae ein hadnoddau i gyd ar gael am ddim trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Saesneg

Gemau Glôbgarwyr

Darganfyddwch ddiwylliannau newydd trwy chwarae gemau!

Gweld

Glôbgarwyr ar Grwydr

Darganfyddwch diwylliannau’r byd!

Gweld

Blas ar Iaith

Archwiliwch y byd trwy ieithoedd!

Gweld

Teithiau Prifysgol

Ewch ar daith o amgylch prifysgolion Cymraeg!

Gweld

Cyfnod Allweddol 3

Mae ein hadnoddau CA3 yn archwilio amrywiaeth o ieithoedd a diwylliannau ledled y byd.

Cymraeg
Saesneg

Cyfnod Allweddol 4

Ffocws ein hadnoddau CA4 yw gwledydd a chymunedau Ffrangeg-, Sbaeneg- ac Almaeneg-eu hiaith.

Cymraeg
Saesneg

Ôl-16

Mae ein hadnoddau ôl-16 yn help dysgwyr i archwilio holl bosibiliadau dysgu gradd ieithoedd yn y brifysgol.

Cymraeg
Saesneg

Dysgu o adref

Gellir cwblhau’r holl adnoddau yn annibynnol adref.

Cymraeg
Saesneg