Grantiau

Grantiau

Pobl Communications

Ariannwyd gan Gyfrif Cyflymu Effaith ESRC ym Mhrifysgol Caerdydd - Ebrill 2020

Creu hunaniaeth brand effeithiol a chynnal ymchwil i’r farchnad, a fyddai’n cefnogi esblygiad menter gyfathrebu yn seiliedig ar y methodolegau a gynhyrchwyd trwy Fentora ITM.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Ailfeddwl am y Biblinell Ieithoedd yn oes Brexit

Ariannwyd gan AHRC: Languages Acts and Worldmaking – Medi 2019

Ymchwilio i’r ffactorau sy’n effeithio ar y gostyngiad yn y niferoedd sy’n dysgu iaith yn y DU a hyrwyddo modelau partneriaeth newydd ar gyfer hybu amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Ieithoedd Corfforol: Darlunio Eich Hunan Amlieithog

Ariannwyd gan ESRC – Mehefin 2019

Defnyddio dulliau ymchwil creadigol i archwilio sut mae dysgwyr yn ystyried eu hunain amlieithog ac yn deall yr effaith ehangach y mae’r prosiect wedi’i chael ar gorff a diwylliant yr ysgol. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Sbrint Ysgrifennu Ieithoedd Digidol

Ariannwyd gan AHRC: MEITS – Ionawr 2019

Creu amrywiaeth o adnoddau addysgol agored gan ddangos y defnydd beirniadol a chymhwysol o offer a dulliau digidol ar gyfer athrawon, dysgwyr ac ymchwilwyr sydd â diddordeb mewn ieithoedd a diwylliannau modern. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Mae Dysgu Ieithoedd yn Agor Drysau i Fydoedd Eraill: Mae’r Cof yn Gweithredu drwy Dechnolegau Digidol

Ariannwyd gan AHRC: Languages Acts and Worldmaking – Tachwedd 2018

Deall perthnasedd Digi-Ieithoedd a methodolegau mentora a weithredir yng Nghymru ar gyfer cymunedau ieithoedd ehangach ac, yn anad dim, mewn gwledydd partner Ewropeaidd. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Gwerthuso Effeithiolrwydd E-fentora fel Adnodd Ieithoedd Digidol ar gyfer Dysgu Ieithoedd Tramor yng Nghymru

Ariannwyd gan AHRC: MEITS – Ionawr 2018

Gwerthuso Digi-Ieithoedd fel profiad ar-lein sy’n annog dysgwyr ifanc i ateb cwestiynau sy’n herio canfyddiadau un iaith ac un diwylliant trwy fentora ar-lein. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.