Rydyn ni’n paratoi adnoddau sy’n tynnu sylw at y cysylltiadau cryf sydd rhwng iaith a diwylliant, er mwyn hyrwyddo meddwl amlieithog a gwireddu amcanion y Cwricwlwm i Gymru.

Cyfnod Allweddol 3

Mae ein hadnoddau yn helpu dysgwyr ifanc i archwilio’r byd.

Dysgwch fwy

Cyfnod Allweddol 4

Mae ein hadnoddau yn cefnogi TGAU Ffrangeg, Almaeneg, a Sbaeneg.

Dysgwch fwy

Ôl-16

Mae ein digwyddiadau yn caniatáu i ddysgwyr darganfod ieithoedd yn y brifysgol.

Dysgwch fwy

Dysgu o Adref

Gellir cwblhau’r holl adnoddau yn annibynnol adref.

Dysgwch fwy

Rydyn ni’n paratoi adnoddau sy’n tynnu sylw at y cysylltiadau cryf sydd rhwng iaith a diwylliant, er mwyn hyrwyddo meddwl amlieithog a gwireddu amcanion y Cwricwlwm i Gymru.

Cyfnod Allweddol 3

Mae ein hadnoddau yn helpu dysgwyr ifanc i archwilio’r byd.

Dysgwch fwy

Cyfnod Allweddol 4

Mae ein hadnoddau yn cefnogi TGAU Ffrangeg, Almaeneg, a Sbaeneg.

Dysgwch fwy

Ôl-16

Mae ein digwyddiadau yn caniatáu i ddysgwyr darganfod ieithoedd yn y brifysgol.

Dysgwch fwy

Dysgu o Adref

Gellir cwblhau’r holl adnoddau yn annibynnol adref.

Dysgwch fwy

Partneriaid