Amdanaf fi: Becky

Awdur: Becky Beckley
Cyhoeddwyd: 4 Mehefin 2021

Ymunais â’r tîm yn Ionawr 2020, yn wreiddiol i ddatblygu prosiect Language Horizons yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr. Graddiais gyda BA Anrhydedd yn Eidaleg a Sbaeneg a wnes i gwblhau Diploma Ôl-raddedig mewn Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd ym mhrifysgol Caerfaddon. Yna, bu imi gwblhau cwrs TAR uwchradd yn UWIC cyn mynd ati i addysgu Sbaeneg a Ffrangeg mewn ysgol uwchradd gyfrwng Gymraeg am dros 12 mlynedd. Ers ymuno â’r tîm, rydw i wedi bod wrth fy modd yn helpu cynyddu’r niferoedd sy’n astudio ieithoedd TGAU yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr, gwireddu’r rhaglen ôl-16 cwbl ddigidol ar gyfer dysgwyr blynyddoedd 11-13 yn ystod pandemig COVID-19, yn ogystal â pharatoi adnoddau digidol ar gyfer athrawon sydd nid yn unig yn hybu ethos Mentora ITM ond hefyd yn cynorthwyo ysgolion wrth iddynt drawsnewid i’r Cwricwlwm i Gymru. Rwy’n awyddus iawn i weithio gyda mentoriaid ac ysgolion yng Nghymru yn rhan o gylch mentora 2021-22 i ennyn brwdfrydedd dysgwyr tuag at ieithoedd sydd, heb os nac oni bai, wedi cael ei effeithio gan y pandemig. Rydw i hefyd yn ysu am gael cychwyn ar baratoi adnoddau digidol cyffrous ar gyfer dysgwyr blwyddyn 7 eleni – yn fy marn i mae gan bawb y potensial i garu ieithoedd, ond yr her yw darganfod yr hyn sy’n mynd i sbarduno rhywun i ddechrau ar ei daith i ddysgu iaith.

Dilynwch @k_beckley ar Twitter.