Mae Dysgu Ieithoedd yn Agor Drysau i Fydoedd Eraill: Mae’r Cof yn Gweithredu drwy Dechnolegau Digidol

Crynodeb o’r ymchwil: Deall perthnasedd Digi-Ieithoedd a methodolegau mentora a weithredir gan Mentora ITM yng Nghymru ar gyfer cymunedau ieithoedd ehangach ac, yn anad dim, mewn gwledydd partner…

Gwerthuso Effeithiolrwydd E-fentora fel Adnodd Ieithoedd Digidol ar gyfer Dysgu Ieithoedd Tramor yng Nghymru

Crynodeb o’r ymchwil: Gwerthusiad o Digi-Ieithoedd, profiad ar-lein sy'n annog ei ddefnyddwyr, dysgwyr Blwyddyn 8 neu 9, i ymgysylltu â chwestiynau sy'n herio canfyddiadau un iaith ac un ddiwylliant.…

Sbrint Ysgrifennu Ieithoedd Digidol

Crynodeb o’r ymchwil: Mae'r sbrint ysgrifennu tiwtorial Ieithoedd Modern Digidol yn ddigwyddiad ffisegol a rhithwir sydd wedi'i gynllunio i greu amrywiaeth o adnoddau addysgol agored sy'n dangos y…

Ieithoedd Corfforol: Darlunio eich Hunan Amlieithog

Crynodeb o’r ymchwil: Roedd y digwyddiad yma wedi adeiladu ar waith prosiect Mentora ITM er mwyn archwilio thema’r hunan amlieithog. Roedd yn cynnwys gweithdy ar gyfer disgyblion a oedd yn cynnwys…

Ailfeddwl am y Biblinell Ieithoedd yn oes Brexit

Crynodeb o’r ymchwil: Ymchwilio i'r ffactorau sy'n effeithio ar y gostyngiad yn y niferoedd sy’n dysgu iaith yn y DU a hyrwyddo modelau partneriaeth newydd ar gyfer hyrwyddo amrywiaeth ieithyddol a…

Pobl Communications: Menter y Gwyddorau Cymdeithasol

Crynodeb o'r ymchwil: Ymchwilio i'r posibilrwydd o ddatblygu menter fasnachol o'r ymchwil a gynhaliwyd gan brosiect Mentora ITM er mwyn tyfu a datblygu ei weithgareddau. Mae'r gweithgaredd hwn yn…

Amdanaf fi: Lucy

Ymunais â Mentora ITM ar ddiwedd 2017, ar ôl cael fy ysbrydoli gan y genhadaeth sy’n sail i’r prosiect yma ac oherwydd fy mod yn dymuno cefnogi pob person ifanc i weld pwysigrwydd canolog ieithoedd a…

Amdanaf fi: Tallulah

Ymunais â'r prosiect yn gyntaf fel mentor yn ôl yn 2016 wrth wneud fy BA mewn Ffrangeg. Y flwyddyn ganlynol, wrth wneud MA mewn Astudiaethau Cyfieithu, cefais rôl ran-amser ar dîm y prosiect, yn…

Amdanaf fi: Glesni

Ymunais â'r prosiect fel mentor yn 2017, wrth gwblhau fy BA mewn Hanes ac Almaeneg ym mhrifysgol Caerdydd. Mwynheais fy amser gymaint fel i mi barhau fel mentor yn ystod fy Ngradd Meistr mewn Hanes…

Amdanaf fi: Becky

Ymunais â’r tîm yn Ionawr 2020, yn wreiddiol i ddatblygu prosiect Language Horizons yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr. Graddiais gyda BA Anrhydedd yn Eidaleg a Sbaeneg a wnes i gwblhau Diploma…