Language Horizons

Roedd Language Horizons (LH) yn brosiect uchelgeisiol ac arloesol a oedd yn harneisio grym mentora i ysbrydoli chwilfrydedd tuag at ieithoedd a diwylliannau ymhlith dysgwyr 12-14 oed (blwyddyn 8 a…