Mae Dysgu Ieithoedd yn Agor Drysau i Fydoedd Eraill: Mae’r Cof yn Gweithredu drwy Dechnolegau Digidol

Crynodeb o’r ymchwil: Deall perthnasedd Digi-Ieithoedd a methodolegau mentora a weithredir gan Mentora ITM yng Nghymru ar gyfer cymunedau ieithoedd ehangach ac, yn anad dim, mewn gwledydd partner…

Gwerthuso Effeithiolrwydd E-fentora fel Adnodd Ieithoedd Digidol ar gyfer Dysgu Ieithoedd Tramor yng Nghymru

Crynodeb o’r ymchwil: Gwerthusiad o Digi-Ieithoedd, profiad ar-lein sy'n annog ei ddefnyddwyr, dysgwyr Blwyddyn 8 neu 9, i ymgysylltu â chwestiynau sy'n herio canfyddiadau un iaith ac un ddiwylliant.…

Sbrint Ysgrifennu Ieithoedd Digidol

Crynodeb o’r ymchwil: Mae'r sbrint ysgrifennu tiwtorial Ieithoedd Modern Digidol yn ddigwyddiad ffisegol a rhithwir sydd wedi'i gynllunio i greu amrywiaeth o adnoddau addysgol agored sy'n dangos y…

Ieithoedd Corfforol: Darlunio eich Hunan Amlieithog

Crynodeb o’r ymchwil: Roedd y digwyddiad yma wedi adeiladu ar waith prosiect Mentora ITM er mwyn archwilio thema’r hunan amlieithog. Roedd yn cynnwys gweithdy ar gyfer disgyblion a oedd yn cynnwys…

Ailfeddwl am y Biblinell Ieithoedd yn oes Brexit

Crynodeb o’r ymchwil: Ymchwilio i'r ffactorau sy'n effeithio ar y gostyngiad yn y niferoedd sy’n dysgu iaith yn y DU a hyrwyddo modelau partneriaeth newydd ar gyfer hyrwyddo amrywiaeth ieithyddol a…

Pobl Communications: Menter y Gwyddorau Cymdeithasol

Crynodeb o'r ymchwil: Ymchwilio i'r posibilrwydd o ddatblygu menter fasnachol o'r ymchwil a gynhaliwyd gan brosiect Mentora ITM er mwyn tyfu a datblygu ei weithgareddau. Mae'r gweithgaredd hwn yn…

Language Horizons

Roedd Language Horizons (LH) yn brosiect uchelgeisiol ac arloesol a oedd yn harneisio grym mentora i ysbrydoli chwilfrydedd tuag at ieithoedd a diwylliannau ymhlith dysgwyr 12-14 oed (blwyddyn 8 a…