Darganfod Prifysgol

Roedd Mentora ITM wedi cynnal cyfres o ddigwyddiadau yn 2020-21 i roi cyfle i ddysgwyr ôl-16 darganfod mwy am astudio ieithoedd yn y brifysgol. Roedd y digwyddiadau’n cynnig cyfle i ddysgwyr mynychu gwersi llafar, sesiynau blas ar ieithoedd amrywiol, darlithoedd, a seminarau. Er nad yw’r digwyddiadau yma’n cael eu cynnal bellach, cafodd nifer ohonyn nhw eu recordio ac mae’n bosib dod o hyd iddyn nhw gan ddilyn y dolenni isod. Mae’r dolenni ar gael yn Saesneg hefyd.

Saesneg

Darganfod Prifysgol

Roedd Mentora ITM wedi cynnal cyfres o ddigwyddiadau yn 2020-21 i roi cyfle i ddysgwyr ôl-16 darganfod mwy am astudio ieithoedd yn y brifysgol.  Roedd y digwyddiadau’n cynnig cyfle i ddysgwyr mynychu gwersi llafar, sesiynau blas ar ieithoedd amrywiol, darlithoedd, a seminarau. Er nad yw’r digwyddiadau yma’n cael eu cynnal bellach, cafodd nifer ohonyn nhw eu recordio ac mae’n bosib dod o hyd iddyn nhw gan ddilyn y dolenni isod. Mae’r dolenni ar gael yn Saesneg hefyd.

Saesneg

Haf 2020

12 wythnos o ddigwyddiadau rhwng Mai a Gorffennaf

Gweld

Hydref 2020

5 wythnos o ddigwyddiadau rhwng Tachwedd a Rhagfyr

Gweld

Gaeaf 2021

5 wythnos o ddigwyddiadau rhwng Ionawr a Chwefror

Gweld

Cyfnod Allweddol 3

Mae ein hadnoddau CA3 yn archwilio amrywiaeth o ieithoedd a diwylliannau ledled y byd.

Cymraeg
Saesneg

Cyfnod Allweddol 4

Ffocws ein hadnoddau CA4 yw gwledydd a chymunedau Ffrangeg-, Sbaeneg- ac Almaeneg-eu hiaith.

Cymraeg
Saesneg

Ôl-16

Mae ein hadnoddau ôl-16 yn help dysgwyr i archwilio holl bosibiliadau dysgu gradd ieithoedd yn y brifysgol.

Cymraeg
Saesneg

Dysgu o adref

Gellir cwblhau’r holl adnoddau yn annibynnol adref.

Cymraeg
Saesneg