Gemau Glôbgarwyr

Mae’n hadnoddau Gemau Glôbgarwyr yn annog dysgwyr i fyfyrio dros ryfeddodau’r byd ac i ystyried safbwyntiau newydd wrth drafod pynciau cyfarwydd. Mae pob adnodd yn cynnig cyfres o ddeunyddiau am bynciau penodol ac mae’n bosib i ddysgwyr eu cwblhau yn annibynnol gartref neu eu cyflwyno yn yr ystafell ddosbarth. Mae’r adnoddau’n cynnig amrywiaeth o weithgareddau rhyngweithiol yn ogystal â gweithgareddau all-lein. Mae’n hadnoddau ni i gyd ar gael am ddim trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Saesneg

Gemau Glôbgarwyr

Mae’n hadnoddau Gemau Glôbgarwyr yn annog dysgwyr i fyfyrio dros ryfeddodau’r byd ac i ystyried safbwyntiau newydd wrth drafod pynciau cyfarwydd. Mae pob adnodd yn cynnig cyfres o ddeunyddiau am bynciau penodol ac mae’n bosib i ddysgwyr eu cwblhau yn annibynnol gartref neu eu cyflwyno yn yr ystafell ddosbarth. Mae’r adnoddau’n cynnig amrywiaeth o weithgareddau rhyngweithiol yn ogystal â gweithgareddau all-lein. Mae’n hadnoddau ni i gyd ar gael am ddim trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Saesneg

Baneri’r Byd

Ydych chi erioed wedi ystyried o le mae baneri’n dod?

Gweld

Y Gemau Olympaidd

Ydych chi erioed wedi ystyried sut y daethant i fodolaeth?

Gweld

Y Byd Trwy’n Llygaid Ni

Ydych chi erioed wedi ystyried sut y cawson nhw eu creu?

Gweld

Nadolig Ar Draws Y Byd

Ydych chi erioed wedi ystyried tarddiad traddodiadau’r Nadolig?

Gweld

Cyfnod Allweddol 3

Mae ein hadnoddau CA3 yn archwilio amrywiaeth o ieithoedd a diwylliannau ledled y byd.

Cymraeg
Saesneg

Cyfnod Allweddol 4

Ffocws ein hadnoddau CA4 yw gwledydd a chymunedau Ffrangeg-, Sbaeneg- ac Almaeneg-eu hiaith.

Cymraeg
Saesneg

Ôl-16

Mae ein hadnoddau ôl-16 yn help dysgwyr i archwilio holl bosibiliadau dysgu gradd ieithoedd yn y brifysgol.

Cymraeg
Saesneg

Dysgu o adref

Gellir cwblhau’r holl adnoddau yn annibynnol adref.

Cymraeg
Saesneg