Gwerthuso Effeithiolrwydd E-fentora fel Adnodd Ieithoedd Digidol ar gyfer Dysgu Ieithoedd Tramor yng Nghymru

Awdures: Lucy Jenkins
Cyhoeddwyd: 27ain Ionawr 2019

Crynodeb o’r ymchwil: Gwerthusiad o Digi-Ieithoedd, profiad ar-lein sy’n annog ei ddefnyddwyr, dysgwyr Blwyddyn 8 neu 9, i ymgysylltu â chwestiynau sy’n herio canfyddiadau un iaith ac un ddiwylliant. Mae’r profiad hwn yn defnyddio dull mentora cyfunol, fel gweithgaredd ar-lein ac wyneb yn wyneb, a chafodd ei ddatblygu gan Mentora ITM yn 2017.

Funder Cyllidwr: Menter Ymchwil Byd Agored yr AHRC-Multilingualism: Empowering Individuals, Transforming Societies (MEITS)– Ionawr 2018

Crynodeb o’r deilliannau:

  1. Ffilm tair munud ar gyfer amgueddfa dros dro OWRI, a lansiwyd ar ddiwedd 2019. Cliciwch yma i weld.
  2. Adroddiad polisi gan Gorrara, Jenkins a Mosley: ‘Modern Languages and Mentoring:  Supporting Digital Learning across Language Communities in Wales’. Cyhoeddwyd hwn ar wefan MEITS ac fe’i cynigiwyd i Lywodraeth Cymru. Cliciwch yma i weld.
  3. Papur polisi gan Gorrara, Jenkins a Mosley: ‘Modern languages and mentoring: Lessons from digital learning in Wales’, a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Languages, Society and Policy. Cliciwch yma i weld.
  4. Gweithdy ar gyfer rhanddeiliaid ynglŷn â deilliannau cylch cyntaf Digi-Ieithoedd ym mis Mai 2018 gyda Llywodraeth Cymru a’r Adran Addysg (Lloegr) yn bresennol.  Arweiniodd hyn at drafodaethau ynghylch sut y gallai’r Adran Addysg geisio ariannu prosiect tebyg yn Lloegr i gefnogi eu huchelgais i gael 75% o fyfyrwyr yn astudio ITM ar gyfer TGAU erbyn 2022 a 90% erbyn 2025. Yn ddiweddarach, enillodd Mentora ITM gontract gwerth £100,000 i dreialu’r cynllun Language Horizons ym mis Tachwedd 2018, cyn ehangu’r rhaglen yn 2019-2020. Cliciwch yma i weld.

 

Dilynwch @2210Lucy ar ei chyfrif Twitter.