Ieithoedd Corfforol: Darlunio eich Hunan Amlieithog

Awdures: Lucy Jenkins
Cyhoeddwyd: 5ed Rhagfyr 2019

Crynodeb o’r ymchwil: Roedd y digwyddiad yma wedi adeiladu ar waith prosiect Mentora ITM er mwyn archwilio thema’r hunan amlieithog. Roedd yn cynnwys gweithdy ar gyfer disgyblion a oedd yn cynnwys gweithgareddau oedd yn canolbwyntio ar archwilio’r berthynas rhwng hunaniaeth ac iaith.Hefyd, defnyddiwyd dulliau ymchwil creadigol ar gyfer ymchwilio i sut mae disgyblion yn ystyried eu hunain amlieithog. Daeth y digwyddiad i ben gyda thrafodaeth bord gron yn cynnwys athrawon sydd wedi cymryd rhan yn y prosiect ers dwy flynedd neu fwy er mwyn archwilio’r effaith ehangach y mae’r prosiect wedi’i chael ar gorff a diwylliant yr ysgol.

Cyllidwr: Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol – Mehefin 2019

Crynodeb o’r deilliannau:

  1. Gweithdy gydag Ysgol Uwchradd Willows. Mae canfyddiadau’r gweithdy hwn ynglŷn â sut mae disgyblion yn dychmygu eu hunain fel ieithyddion wedi cael eu bwydo i mewn i erthygl BERA (British Educational Research Association) gan Gorrara, Jenkins, Jepson, a Machin 2020. ‘Multilingual perspectives: preparing for language learning in the new curriculum for Wales’, The Curriculum Journal, rhifyn arbennig, ‘Re-educating the nation: the development of the new curriculum in Wales’ (Ebrill 2020). Cliciwch yma i’w weld.
  2. Gweithdy gydag athrawon o ysgolion uwchradd sydd wedi ymgysylltu â Mentora ITM am ddwy flynedd neu fwy. Defnyddiwyd canlyniadau’r gweithdy hwn fel tystiolaeth ar gyfer y gwerthusiad allanol a gynhaliwyd yn 2019, er mwyn gwerthuso effaith y prosiect ar ddiwylliannau ehangach ysgolion a dulliau o ymdrin ag ieithoedd, pan fydd ysgol wedi cymryd rhan dros gyfnod estynedig o amser.

Dilynwch @2210Lucy ar ei chyfrif Twitter.