Sbrint Ysgrifennu Ieithoedd Digidol

Awdures: Lucy Jenkins
Cyhoeddwyd: 13eg Awst 2019.

Crynodeb o’r ymchwil: Mae’r sbrint ysgrifennu tiwtorial Ieithoedd Modern Digidol yn ddigwyddiad ffisegol a rhithwir sydd wedi’i gynllunio i greu amrywiaeth o adnoddau addysgol agored sy’n dangos y defnydd beirniadol a chymhwysol o offer a dulliau digidol ar gyfer athrawon, dysgwyr ac ymchwilwyr sydd â diddordeb mewn diwylliannau ac ieithoedd modern. Arweinir y fenter hon gan y llinyn ‘Digital Mediations’ o’r brosiect Language Acts and Worldmaking, sy’n archwilio rhyngweithiadau a thensiynau rhwng diwylliant digidol ac ymchwil Ieithoedd Modern (IM). Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Cyllidwr: Menter Ymchwil Byd Agored yr AHRC Multilingualism: Empowering Individuals,  Transforming Societies (MEITS) – Gorffennaf 2019

Crynodeb o’r deilliannau:

  1. Jenkins, L. 2020. Rhagair. ‘Special Collection Critical Digital Pedagogies in Modern Languages – a Tutorial’. Modern Languages Open. Cliciwch yma i’w weld.

 

Dilynwch @2210Lucy ar ei chyfrif Twitter.